Arhitekturna dediščina okoli nas

26
September
2016
Avtor Oskrbnik strani

V sodelovanju s člani Fotokluba Maribor razstavljamo fotografije “Kulturna dediščina okoli nas”, ki so na ogled v šolski avli do 25. 10. 2016. Razstava sovpada s Festivalom fotografije Fotokluba Maribor, ko na različnih razstaviščih v tem času člani obeležujejo 80-letnico delovanja društva.

Avtorji fotografij so  Gero Angleitner, Dušan Gajšek, Miha Kacafura, Branimir Ritonja, Bojan Šenet, Teodor Veingerl in Miro Vlašić. Fotografi so na odprtju razstave, 20. 9. 2016,  predstavili svojo fotografsko pot in delo ter razstavljene fotografije, ki predstavljajo del manj znane domovine s poudarkom na stavbni dediščini. Z njimi so se pogovarjale dijakinje Martina Ribič in Anja Sampl, 4.c, ter Ana Hanželič, 2.c, ki je tudi popestrila dogajanje z glasbo ob klavirju.

Ravnateljica Alenka Ambrož Jurgec je s pozdravnimi besedami čestitala članom Fotokluba Maribor ob jubileju ter poudarila pomen kulturne dediščine, ki je nenadomestljiva vrednota: »Vsak dan, vsak mesec in vse leto je potrebno spoznavanje in prepoznavanje naše dediščine in graditi pozitiven odnos do varovanja in ohranjanja kulturne dediščine.«

Hvala vsem, ki ste dali svoj prispevek k uspešnemu dogodku, še posebej nastopajočim in dijakom 4.c. Odprtje razstave je pripravila Metka Topolič, avtor razstave pa je Gavrilo Manjević. S tem smo uspešno vstopili v  letošnje Dneve evropske kulturne dediščine na Srednji gradbeni šoli in gimnaziji Maribor. Naslednje aktivnosti imamo v začetku oktobra, vabljeni!

Utrip z odprtja razstave je na voljo tukaj.

fotografije Fotodaka – Danijel Kodrič.