Erasmus+ VET Skills and knowledge exchange 2017 – 2019

04
December
2017
Avtor Riko Vranc
Kategorije

 

 

 

 

Erasmus+ projekt

Tehniški šolski center Maribor je bil kot prijavitelj in koordinator konzorcija v sodelovanju s še 5  tehniškimi šolami uspešen na razpisu, kjer je pridobil evropska sredstva iz programa Erasmus+, za izvedbo projekta mobilnosti dijakov.

Člani konzorcija v projektu so šole:
- Biotehniška šola Maribor
- Srednja poklicna in tehniška šola Murska Sobota
- Srednja gradbena šola in gimnazija Maribor
- Lesarska šola Maribor
- Biotehniška šola Rakičan

Namen projekta

Namen projekta je 104 dijakom v poklicnem izobraževanju in usposabljanju na območju Maribora in Murske Sobote, ki prihajajo iz naštetih šol, ponuditi možnost tritedenske delovne prakse v podjetjih v tujini. Mobilnosti bodo predstavljale sestavni del njihovega rednega izobraževanja procesa, zato bodo kompetence pridobljene v tujini, priznane z uporabo orodij Europass in ECVET. Dijaki bodo imeli z mobilnostjo priložnost pridobili strokovne kompetence in ob tem razviti tudi ključne kompetence, kot so medosebne in medkulturne spretnosti, jezikovno znanje, kot tudi samostojnost, podjetništvo, reševanje problemov, razumevanje delovnega okolja. Vse naštete kompetence predstavljajo sestavni del kadrovskih potreb večini današnjih podjetij.

.

 

 

Gostujoče države

V projekt je vključenih 8 tujih partnerskih
organizacij, iz 7 evropskih držav, ki bodo gostile
dijake: Italija, Španija, Nemčija, Češka, Poljska,
Ciper in Francija.

Dijaki

V projekt bodo lahko sodelovali dijaki 2., 3. in 4.
letnikov vseh naštetih šol, ki obiskujejo programe:
-strojni tehnik
-gradbeni tehnik
-lesarski tehnik
-tehnik kmetijstva in managementa
-veterinarski tehnik

Termini mobilnosti

Skupno bomo organizirali 3 termine odhodov v tujino:
- junij 2018,
- oktober 2018,
- marec 2019.
Prvi razpis za dijake bo objavljen v mesecu februarju 2018 kjer bodo navedene tudi podrobnejše informacije o pogojih sodelovanja.

Cilji Projekta

- izboljšati ključne kompetence ter strokovno/tehnično znanje pri sodelujočih dijakih in s tem
zapolniti vrzel tistih kompetenc, ki jih lokalno gospodarstvo potrebuje za svoj razvoj
- promocija uporabe mednarodne mobilnosti in njenih instrumentov, kot sta Europass
življenjepis in Europass mobilnost, in preizkusiti nove, kot so npr. učne značke “Learning
Badges” med dijaki
- povečanje privlačnosti poklicnega izobraževanja in usposabljanja s spodbujanjem njegove
evropske razsežnosti
- razviti postopke in metode dela znotraj konzorcija v smeri, da evropska mobilnost postane
sestavni del izobraževanja in zagotoviti njeno kontinuiteto tudi po koncu projekta
- uvajati novosti na področju metodologij poučevanja – z razvojem veščin učiteljev in šolskega
osebja, ki jih bodo pridobili s sodelovanjem v projektu.