Dragi dijaki in učitelji

20.2.2018 ob 10:59, objavil Oskrbnik strani

Zagotovo ste v avli in na hodnikih naše šole že opazili nove koše. Naredili smo jih okoljevarstveniki 2. in 3. letnika z željo, da bi vsi prispevali k učinkovitejšemu ravnanju z odpadki.

Zato pozivamo dijake in učitelje, da vse plastenke, tetrapak, plastične vrečke, folije in podobno odpadno embalažo odvržete v naše lepe, nove koše iz plastenk.

Hvala.