JAVNI RAZPIS ZA PREVOZ TEŽJE ALI TEŽKO GIBALNO OVIRANIH DIJAKOV