Obvestilo za starše – koronavirus

11.3.2020 ob 14:17, objavil Oskrbnik strani

Spoštovani starši in skrbniki,

v času zaostrenih razmer zaradi širjenja koronavirusa vam sporočamo, da na šoli dosledno izvajamo vsakodnevne preventivne ukrepe in imamo pripravljen načrt za kontinuirano delovanje ter vzpostavljen sistem za komuniciranje, vse skladno z navodili MIZŠ in NIJZ.
Vas, starši in skrbniki, pa naprošamo, da svoje otroke, ki kažejo znake viroze, zadržite doma, še isti dan pa o razlogu odsotnosti obvestite razrednika.

Zahvaljujem se vam za razumevanje in vas prijazno pozdravljam.

Alenka Ambrož Jurgec,
ravnateljica