Nižje poklicno izobraževanje

Pomočnik pri tehnologiji gradnje

Vpisni pogoji V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal: osnovnošolsko izobraževanje in končal najmanj 7 razredov devetletne osnovne šole oziroma je končal osnovno šolo po prilagojenem izobraževalnem programu. Cilji programa Poleg splošnih ciljev izobraževalni program omogoča … Več