Institucije EU

Institucije v Evropski uniji

Evropska unija je nadnacionalna organizacija, na katero so članice prenesle del svoje suverenosti, pri čemer so članice še vedno neodvisne suverene države.

Evropsko unijo predstavlja sedem ustanov oziroma institucij:

  • Evropski parlament, ki zastopa državljane EU, ti pa ga neposredno volijo;
  • Evropski svet (voditelji vseh držav članic);
  • Svet Evropske unije (Svet ministrov);
  • Evropska komisija, ki zastopa in se zavzema za interese Unije kot celote (en član iz vsake države);
  • Sodišče Evropske unije, ki zagotavlja, da se zakonodaja EU v vseh državah članicah razlaga in uporablja na enak način, tako da je zakon enak za vse;Evropska centralna banka, ki je odgovorna za evropsko monetarno politiko in stabilnost evra;
  • Evropsko računsko sodišče, ki bdi nad pravilnostjo porabe evropskega proračuna.
Mentorici: Barbara Brec in Nataša Lampret

Povezave na pomembne spletne strani EU

Slogan Evropske unije: “Združena v raznolikosti”.