Kako EU vpliva na naše življenje?

Življenje v EU prinaša državljanom številne številne prednosti.

Med drugim:

  • Enotna številka 112 za klic v sili,
  • enotne cene za gostovanje v mobilnih omrežjih drugih držav članic EU,
  • prosto gibanje ljudi – praviloma ni treba skozi mejne kontrole,
  • v večini držav plačujemo z evri,
  • mobilnost dijakov in študentov (Erasmus+ omogoča študij in delovno prakso v tujini),
  • EU je prepovedala preskušanje kozmetičnih izdelkov na živalih,
  • EU zahteva izenačenje plačila za enako delo moških in žensk,
  • EU zahteva nadzorovanje kakovosti hrane (označevanje živil: deklaracije, oznake – CE),
  • evropska kartica zdravstvenega zavarovanja,
  • prost dostop do trga dela – pod enakopravnimi pogoji lahko kandidiramo za prosta delovna mesta v državah EU,
Mentorici: Barbara Brec in Nataša Lampret

Povezave na pomembne spletne strani EU

Slogan Evropske unije: “Združena v raznolikosti”.