Zgodovina EU

Zgodovina Evropske unije

Evropsko zgodovino so zaznamovali pogosti konflikti. Vendar je po dveh svetovnih morijah dozorelo spoznanje, da je za trajni mir in sožitje potrebno premagati nasprotja med državami stare celine, predvsem globoko ukoreninjeno rivalstvo med Francijo in Nemčijo.

Francoski zunanji minister Robert Schuman je 9. maja 1950 predstavil načrt sodelovanja in povezovanja med državami, ki danes ga poznamo kot Schumanovo deklaracijo. Zaradi tega vsako leto 9. maja praznujemo dan Evrope. Na podlagi te deklaracije so leta 1951 Francija, Nemčija, Luksemburg, Nizozemska, Belgija in Italija podpisale sporazum o skupnem upravljanju težke industrije, predvsem premoga in jekla, ki sta bila glavni surovini za izdelavo orožja. Ustanovljena je bila Evropska skupnost za premog in jeklo (ESPJ). To je bil začetek evropskega povezovanja, ki se je postopoma razvil v današnjo Evropsko unijo. Sodelovanje je bilo uspešno in ustanovne članice so ga nadgradile z Rimsko pogodbo iz leta 1957, ko so ustanovile Evropsko gospodarsko skupnost (EGS) in Evropsko skupnost za jedrsko energijo (EURATOM).

Do leta 1986 se je skupnosti pridružilo še šest držav in sicer Danska, Irska in Združeno kraljestvo leta 1973, Grčija leta 1981 ter Portugalska in Španija leta 1986. Leta 1992 je takratnih 12 članic v nizozemskem mestu Maastricht sklenilo pogodbo, ki je pomenila še tesnejše povezovanje med državami. Zvezo so poimenovali Evropska unija.

Trenutno ima Evropska unija 28 držav članic. Od leta 1992 do danes so se ji pridružile: leta 1995 Avstrija, Finska in Švedska, leta 2004 Ciper, Češka, Estonija, Latvija, Litva, Madžarska, Malta, Poljska, Slovaška in Slovenija, leta 2007 Bolgarija in Romunija, leta 2013 pa še Hrvaška.

V letu 2016 so se prebivalci Združenega kraljestva (VB) izrekli za izstop iz Evropske unije.

 

Mentorici: Barbara Brec in Nataša Lampret


Povezave na pomembne spletne strani EU

Slogan Evropske unije: “Združena v raznolikosti”.