Partnerji

Pomgrad

Skupina Pomgrad je skupina lastniško povezanih podjetij.

Vse družbe v skupini Pomgrad so specializirane za izvajanje posameznih del iz širokega spektra gradbenih dejavnosti. Tako lahko na trgu ponudimo celovite storitve s področja nizkih ter visokih gradenj. Smo prilagodljivi zahtevam trga in posameznim investitorjem. Želje naših strank so na nas ukaz.Z več kot 600 zaposlenimi spadamo med velike družbe. Ne glede na velikost je vsak naš zaposlen cenjen kot največja vrednota podjetja. Veliko dajemo na usposabljanje, motivacijo in izobraževanje zaposlenih. Le zadovoljen delavec je tisti, ki daje dodano vrednost. V večini zaposlujemo delavce gradbenih profilov; pomočnik pri tehnologiji gradnje, zidar, tesar, gradbeni tehnik, inž. gradbeništva ter dodatno tudi druge ekonomske in administrativne poklice. Odprti smo za izvajanje praktičnega usposabljanja /prakse/ ter pripravništva za dijake in študente gradbeništva.

Ker so trdni temelji osnova pri vsaki kakovostni gradnji, pri Pomgradu naše poslovanje gradimo na temeljnih vrednotah. Te so; kakovost, strokovnost, ambicioznost, doslednost, poštenost in odprtost.

 

Fakulteti FRI in FKKT Univerze v Ljubljani sta ena večjih zaključenih projektov podjetja Pomgrad.

Spletna stran »


RIC
Dejavnosti Državnega izpitnega centra (Rica) so tesno povezane z njegovo vlogo osrednje ustanove za zunanje preverjanje znanja v Sloveniji.

Priprava, organizacija in izvedba izpitov

  • Ric pripravlja in skrbi za izvedbo mature in poklicne mature (splošno izobraževalni predmeti) in izpitov iz posameznih predmetov splošne mature, ki se upoštevajo pri izbiri kandidatov za vpis v visokošolske študijske programe;
  • pripravlja in v sodelovanju z ZRSŠ skrbi za izvedbo nacionalnega preverjanja znanja v osnovni šoli;
  • skrbi za razvoj metodologij in postopkov preverjanj in potrjevanja strokovnih znanj in spretnosti; podeljuje licence, vodi evidence in spremlja delo komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij;
  • pripravlja in izvaja izpite iz tujih jezikov za odrasle.

NK Maribor

Spletna stran »Hokejski center Maribor

Že nekaj let raste ideja, da bi mladim hokejistom doma ponudili nekaj več, da bi jim na enem mestu omogočili vse kar potrebujejo za zdrav in kakovosten razvoj na športnem in učnem področju. Izkoristiti želimo velik športni potencial mladih hokejistov in jim ponuditi celovit program v mestu z dobro infrastrukturo in odličnim strokovnim kadrom. Preprečiti želimo prehiter odhod mladih v tujino, ki praviloma ne prinese pozitivnih rezultatov, vplivati na visok delež tistih, ki prav v času srednješolskega izobraževanja prenehajo s športno kariero, zmanjšati možnost poškodb, ki so mnogokrat rezultat nestrokovnega in nesistematičnega vodenja mladih športnikov ter seveda spodbujati dijake k dokončanju šolanja.

Spletna stran »