O šoli

 

Drage dijakinje, dragi dijaki!

Naj vas novo šolsko leto bogati z novimi znanji in izkušnjami, z vedoželjnostjo in zadovoljstvom ob uspehih, pa z močno voljo ob izzivih in premagovanju ovir.

In naj vas spremljajo v šoli in izven nje prijaznost, iskrenost in dobra volja.

ravnateljica

mag. Alenka Ambrož Jurgec, univ.dipl.inž.grad.

Osnovne informacije

Srednja gradbena šola in gimnazija Maribor, Smetanova ulica 35, 2000 Maribor 

Tel: (02) 23 50 600
Fax: (02) 23 50 606
Tel. Zbornica: (02) 23 50 610
Elektronska pošta: srgradbena-mb@guest.arnes.si
Spletni naslov: http://www.gradbena.si

Uradne ure

Tajništvo: vsak dan od 10.00 do 13.00 ure
Računovodstvo: vsak dan od 10.00 do 13.00 ure
Šolska svetovalna služba: vsak dan od 9.00 do 12.00 ure
Izobraževanje odraslih: vsak dan od 10.00 do 12.00 ure
Vodja praktičnega pouka: vsak dan od 9.00 do 12.00 ure
Knjižnica: ponedeljek, sreda, petek od 9.00 do 13.00; torek od 9.30 do 13.00; četrtek od 8.00 do 11.00

Vodstvo šole

Ravnateljica
Ime: mag. Alenka AMBROŽ JURGEC, univ. dipl. inž. grad.
Telefon: (02) 23 50 601
Pomočnik ravnateljice
Ime Andrej ŠAVORA, univ. dipl. inž. grad.
Tel: (02) 23 50 617
Vodja delavnic
Ime Ciril AMBROŽ
Tel: (02) 23 50 611
Šolska svetovalna služba
Ime mag. Nataša HARL; mag. Nataša LAMPRET, prof.
Tel: (02) 23 50 608

Drugi delavci šole

Vodja izobraževanja odraslih
Ime mag. Vlasta OJSTERŠEK, univ. dipl. inž. tek.
Tel: (02) 23 50 605
Tajnica
Ime Zdenka ŠKERBINEK
Tel: (02) 23 50 600

Računovodkinja

Ime Marjeta KLAJNŠEK
Tel: (02) 23 50 603

Knjižničarka

Ime Majda DROBNIČ, prof.
Tel: (02) 23 50 612

Tajnica splošne in poklicne mature

Ime Milena CAJZEK, prof.
Tel: (02) 23 50 614
Organizator šolske prehrane
Ime: Nataša Herženjak – Horvat, prof
Tel:  (02) 23 50 619

Koordinatorstvo za kulturne dejavnosti

Aktiv profesoric slovenščine

 

Poslanstvo šole

je biti dobra, strokovna, odprta in prijazna šola. Dijakom v različnih programih (4, 3 in 2-letnih) nudimo kvalitetno splošno in strokovno znanje, pa tudi praktične izkušnje, tako da se po končanem šolanju lahko takoj zaposlijo v gradbeni stroki ali pa brez problemov nadaljujejo šolanje v programih PTI, pa seveda v visokošolskih in univerzitetnih programih.

Vizija šole

je biti najkvalitetnejša šola za izobraževanje kadrov v gradbeništvu in okoljevarstvu v široki regiji od Koroške do Prekmurja, hkrati pa razvijati program strokovne gimnazije tako, da bo prepoznaven in zanimiv tudi širši populaciji osnovnošolcev.

Pri dijakih bomo razvijali ustvarjalnost in jih vzgajali za strpne in spoštljive medsebojne odnose.

Zgodovina šole

Velike potrebe po strokovnih kadrih v gradbeništvu so v šolskem letu 1960-61 spodbudile ustanovitev gradbenega oddelka na Tehnični srednji šoli v Mariboru. Vanj so bili vključeni dijaki gradbene tehnične in poklicne šole.

To šolsko leto je torej rojstno leto Srednje gradbene šole v Mariboru. Gradbeni oddelek je deloval v sestavi Tehniške srednje šole Maribor še v šolskem letu 1961/62.

Šolo je vodil ravnatelj Ivan Petrovič, prof. Praktični pouk pa je že potekal v današnjih delavnicah, ki so bile zgrajene leta 1959.

Za razvoj gradbenega šolstva v Mariboru je pomembno šolsko leto 1961/62, ko je bil ustanovljen Gradbeni šolski center Maribor.

V sestavi tega centra je delovala Gradbena poklicna šola, ki jo je vodil ravnatelj Branko Peternel.

Gradbena Tehniška šola, iz Tehniške srednje šole Maribor, je prešla v sestavo Gradbenega šolskega centra v šolskem letu 1962/63.

Šolo je vodil ravnatelj Rudolf Smrekar, dipl. ing. gradb.

V šolskem letu 1963/64 se je Gradbenemu šolskemu centru priključila še Slikarsko – pleskarska poklicna šola, začelo pa se je tudi izobraževanje za poklic dimnikar.

S tem je bilo izobraževanje za gradbene poklice v Mariboru združeno v Gradbenem šolskem centru Maribor, na skupni lokaciji in v novem šolskem poslopju, ki je bilo zgrajeno leta 1963.

Njegov ravnatelj je bil Rudolf Smrekar, dipl. ing. gradb., ki se je upokojil leta 1975.

Od leta 1975 do 1982 je šolo vodil ravnatelj Jurij Novak, prof. Po njegovi upokojitvi ga je zamenjal mag. Valentin Kropivšek, dipl. ing. arh., ki je ostal na tem mestu do leta 1987. Zamenjal ga je Albin Rosc, prof., ki je šolo vodil do leta 2000, ko je to delo prevzela sedanja ravnateljica Alenka Ambrož Jurgec, udig.

Šola je v času svojega obstoja menjala tudi naziv. 9. julija 1971 se je preimenovala v Gradbeni šolski center Borisa Kraigherja Maribor, nato pa 3. 10. 1983 v Gradbeno srednjo šolo Borisa Kraigherja Maribor. Od 27. 2. 1992 ima naziv Srednja gradbena šola Maribor. Šola se je 23.9.1999, preoblikovala v zavod z dvema organizacijskima enotama: strokovno gimnazijo ter strokovno in poklicno šolo. Od 26.11.2008 ima naziv Srednja gradbena šola in gimnazija Maribor.

Informacije o šoli lahko najdete tudi na spletnem portalu http://www.filternet.si/ss

JR za izbiro najugodnejšega prevoznika 2018_19

Prenesi datoteko

Organi šole

Prenesi datoteko