Svetovalna služba

SVETOVALNA SLUŽBA

Barbara BREC, prof.
• koordinacija dela z dijaki s posebnimi potrebami
• program poklicno-tehniškega izobraževanja
• dežurstvo dijakov

mag. Nataša HARL, prof.
• program tehniške gimnazije
• program srednjega poklicnega izobraževanja
• delo z nadarjenimi dijaki

mag. Nataša LAMPRET, prof.
• program srednjega strokovnega izobraževanja
• program nižjega poklicnega izobraževanja
• organizacija zdravniških pregledov dijakov