Mednarodna dejavnost – International activities

Mednarodna dejavnost – International activities

Dear colleagues,

although quite some time has passed from our last comenius project, we are proud to inform you, that the project

»Fun around fashion with ecological passion« won  

1st place, as the winning comenius project in Slovenia.

At the gala awards for the best projects in context of the lifelong learning programme, our school got the first award –

 GOLDEN APPLE OF QUALITY 2015

(ZLATO JABOLKO KAKOVOSTI 2015)

That’s the biggest achievement an institution can get for a quality, creative and inovative international project.

We’d like to congratulate all of you and ourselves, who created the project!

We’re very happy and proud to know that the project was really great. This was the second international award after the title

“Star project”, which we received in Germany.

We want to acknowledge you all with the great memories of our cooperation in years 2012 – 2014.

Marjetka, Majda, Riko

COMENIUS 2012-2014 - “STAR PROJEKT”: primer dobre prakse

BEOGRAD 2013

COMENIUS -ARCHIVE


Naša šola že od leta 2000 sodeluje v mednarodnih projektih. Do sedaj smo uspešno zaključili več Comenius projektov, v katere so bili vključeni partnerji  – srednje šole iz Nemčije, Nizozemske, Španije, Italije, Madžarske, Anglije, Poljske in Litve.

V projektih Motivation through communication, Vision of school in Europe, Energy is our future, Fun around fashion with ecological passion so nastajali čudoviti izdelki, stkala so se iskrena prijateljstva, sodelujoči so pridobili pomembne izkušnje za življenje in ostali so lepi spomini.

Z mednarodnimi aktivnostmi bomo nadaljevali tudi v prihodnje. S partnerji iz Nizozemske, Nemčije, Poljske, Francije in Finske bomo že letos prijavili nov Erasmus+ projekt, katerega začetek bi bil v prihodnjem šolskem letu 2015/16.

 

Želimo si, da bi bil sprejet in bi lahko k sodelovanju pritegnili nove generacije naših dijakov.

 

Poleg sodelovanja v zgoraj omenjenih evropskih projektih je naša šola navezala stike še s srbskima  gradbenima šolama iz Beograda in Jagodine. To sodelovanje poteka predvsem na strokovnem področju v okviru projektov in tekmovanj.

 

Our Comenius project was awarded by the German national agency!
We got the title “Star Project” and “example of good practice” !