Vilnius – LITHUANIA

Organisation full legal name Vilniaus Baltupių progimnazija
Type of organisation General secondary school
CONTACT PERSON OF PARTNER Honorata Volynec
Email rastine@baltupiu.vilnius.lm.lt
LEGAL REPRESENTATIVE OF PARTNER Viktoras Blinovas
Legal adress Didlaukio str. 23, LT-08319 Vilnius, LT – LITHUANIA
Telephone +37052778345
Email rastine@baltupiu.vilnius.lm.lt
Web www.baltupiumokykla.lt

 

The motto of the school mission: “Learning to live among not ideal people in not ideal world, witch shrank to the size of the table.”
Philosophy of progymnasium Education – Reconstructive (it is a belief that you can change yourself and help others to change).
The directions of progymnasium management – “Learning Organization” (organization witch self develops and the main value is continuous teachers learning).
Key facts about the school:
Vilnius 12 secondary school was built in 1979, 1993 School was given Baltupiai secondary school name.
From the beginning there was taught in two languages – Lithuanian and Russian.   From the year 2001 there left only Lithuanian language and it was made without municipal decision.
From September 1st of 2010, all eleventh graders and ninth graders continued learning in other municipality gymnasiums, secondary and vocational schools.
From September 1st of 2010, all students learn in the first shift.
In 2011, school released last graduates and tenth graders in school history.
From September 1st of 2011, the school has been transformed into another type of general education authority – Vilnius Baltupiai progymnasium.
This year we have 601 students in 28 classes, including 15 classes from the primary school.
The largest number of students was in 1987/88 then there were 1701 students.
The schools exterior is already renovated also as the first step of internal renovation and it is planned to finish internal renovation this summer.
The reorganization of the long secondary school in to the progymnasium made essential improvements for children’s learning conditions.

 

 Fun around Fashion with Ecological Passion

ARTICLES (new on the top)

 

What is renewable energetics?

Kas yra atsinaujinančioji energetika?

In April 2014, “Baltupių“ progymnasium pupils visited renewable energetics exposition in Verkiai Palace orangery. There were Geography, Natural sciences lessons based on ecology which were integrated into the Comenius project “Alternative energetics in Lithuania“. The exposition’s aim was to introduce and inform the types of alternative energetics, the way how to use it and to emphasize the threat of fossil fuel usage to the environment. The main sources of energy, at the moment, are oil, natural gases and coal but it is running out quickly thus it becomes more expensive. What is more, when burnt fossil fuel disseminates dangerous gases into the atmosphere and contaminates our environment creating the greenhouse effect and putting in danger our and animal’s lives. According to these reasons, more attention is paid on renewable energy sources and their usage. Establishing modern technologies to get alternative energy, helps to reduce negative humans’ impact on the environment. Let’s think how much can we do by getting rid of big power plants which use oil and coal as the main fuel. Burning 1 ton of coal produces 2 tons of CO2  which is disseminated into the atmosphere. Also, there are other no less dangerous materials such as sulphates, heavy metals,  tars, soot. The development of renewable energy plays an integral part in humans’ improvement, it’s care of the nature and the environment.

2014 metų balandžio mėnesį  Baltupių progimnazijos moksleiviai aplankė atsinaujinančios energetikos ekspoziciją Verkių rūmų ansamblio Didžiosios oranžerijos dalyje. Čia vyko integruotos į Comenius projektą apie ekologiją gamtos mokslų ir geografijos pamokos „Alternatyvi energetika Lietuvoje“. Ekspozicija įkurta siekiant supažindinti plačiąją visuomenę su alternatyvios energijos rūšimis, panaudojimo galimybėmis bei siekiant iškelti gamtai kylančią grėsmę dėl iškastinio kuro naudojimo. Pagrindiniai energijos šaltiniai šiuo metu yra nafta, gamtinės dujos ir anglis, tačiau jie sparčiai senka, o iš jų pagaminta energija nuolat brangsta. Be to deginant iš Žemės gaunamas iškasenas, į atmosferą išsiskiria dideli kiekiai žmonių bei gyvūnų sveikatai pavojingų junginių, ore sparčiai didėja anglies dvideginio koncentracija, kuri didina šiltnamio efektą. Dėl šių priežasčių vis didesnis dėmesys skiriamas atsinaujinančios energijos šaltinių panaudojimui. Diegiant pažangiausias technologijas alternatyvios energijos gavimui, mažinamas neigiamas žmonijos poveikis gamtai. Tik pagalvokime, kiek galime prisidėti prie ekologinės pusiausvyros atstatymo, atsikratę didžiulių šiluminių jėgainių, kurios kaip kurą naudoja naftą arba akmens anglį. Juk sudeginus 1 toną akmens anglies į atmosferą išsiskiria 2 tonos anglies dvideginio. Taip pat neatsiejamas yra kitų medžiagų išsiskyrimas: sulfatai, sunkieji metalai, smalos, suodžiai. Atsinaujinančios energijos vystymas yra neatsiejamas nuo žmonijos tobulėjimo, jos rūpinimusi gamta ir supančia aplinka.

Ecokids project

Ecokids projektas

In February our school participated in “Ecokids“ project. “Ecokids“ project is a project devoted to textile and items recycling, which is carried and supervised by Unicare LDT company (Great Britain) representative in Lithuania. In Great Britain there are more than 1500 schools participating in the project (www.ecokidsproject.co.uk, www.ecokidsproject.lt). For each ton of collected textile and items, school gets 1000LT. Our aim is not only to get additional money for our school but also to educate the pupils about the importance of secondary raw material recycling. Each year more than 1 million tons of textile is thrown which when degrading excludes dangerous gases to the environment. Paying more time and attention together we can contribute to the protection of our environment and to make our children’s future better.

Vasario mėnesį mūsų mokykla dalyvavo Ecokids projekte. Ecokids  projektas- tai tekstilės ir daiktų perdirbimo projektas, kurį įgyvendina įmonės Unicare LDT (D. Britanija) atstovas Lietuvoje. D. Britanijoje šiame projekte dalyvauja jau daugiau nei 1500 mokyklų (www.ecokidsproject.co.uk, www.ecokidsproject.lt). Už kiekvieną surinktą toną tekstilės ir daiktų mokykla gauna 1000 litų. Mūsų tikslas ne tik gauti papildomų pajamų mokyklai, bet ir šviesti mūsų vaikus apie antrinių žaliavų perdirbimo svarbą. Kasmet daugiau nei 1 milijonas tonų tekstilės yra išmetama į sąvartynus, kurios irdamos išskiria pavojingas aplinkai dujas. Skirdami šiek tiek laiko ir pastangų, kartu mes galime prisidėti prie aplinkos saugojimo ir savo vaikams užtikrinti sveikesnę ateitį.

 

2014 calendar

2014 metų  kalendorius

Kindness action

Kalėdinė gerumo akcija

Christmas brings us joy and will, thus kindness action became a tradition in our school as well. It was the second time we organised flea market this year and a part of earned money was donated to a charity. There was more than 500LT earned which was donated to the family of Baltupių progymnasium which needed it the most. What is more, we joined Caritas Christmas kindness action and participated by collecting children clothes, shoes, toys, books, games which are not used but are in a good condition.

Kalėdos atneša visiems džiaugsmą ir vilties, todėl  gerumo akcijos tapo tradicijomis ir mūsų mokykloje. Šiais metais jau antrą kartą rengėme Sendaikčių turgų. Dalis uždirbtų pinigų buvo paaukota labdarai. Surinkta virš 500 lt, kurie buvo perduoti  labiausiai nepasiturinčiai Baltupių progimnazijoje besimokančių vaikučių šeimai. Taip pat prisijungėme prie Carito Kalėdinės gerumo akcijos ir rinkome dar tinkamus naudoti, bet nereikalingus vaikiškus drabužius, avalynę, žaislus,  knygas, žaidimus ir pan..

Eco-toys 

Ekožaisliukai

While we were participating in Comenius multinational school partnership project “Ecology and fashion show” we tried to introduce interesting and theme based activities for school society each month which encouraged pupil’s creativity. In November all age pupils created Christmas decorations from secondary raw materials.

 

The parents also participated into the activity. We decorated not only the school’s Christmas tree but also Verkių municipality Christmas tree. The decorations created by pupils gives more joy and don’t cost.

This is our Christmas tree

Dalyvaudami Comenius daugiašalės mokyklų partnerystės projekte „Ekologija ir mados šou“ stengiamės kiekvieną mėnesį pasiūlyti mokyklos bendruomenei įdomią ir prasmingą veiklą, kuri skatintų mokinių kūrybiškumą. Lapkričio mėnesį visos mokyklos klasės  kūrė iš antrinių žaliavų kalėdines dekoracijas. Į ekologinę kūrybą  įsitraukė ir mokinių tėveliai. Ekožaisliukais pasipuošė ne tik mūsų mokyklos kiemo Kalėdinė eglutė, bet ir Verkių seniūnijos eglutė. Kalėdiniai žaisliukai pagaminti pačių mokinių suteikia daugiau džiaugsmo ir nieko nekainuoja.

 

Comenius project “Ecology and fashion show“ partners meeting in Vilnius “Baltupiu“ progymnasium 23.-27. 9. 2013

Comenius projekto ‚Ekologija ir mados šou“ partnerių susitikimas Vilniaus Baltupių progimnazijoje 23.-27. 9. 2013

In 2013 September 23-27d. our school had 8 teachers and 15 pupils from Germany, Slovenia and Poland. The guests together with our school’s pupils carried educational, lively, ecology based activities. Guests were welcomed by the school principal Viktoras Blinovas, who showed and told about renovation and redecoration of the school, pupil’s education in Lithuania as well as in our school. During the first visit the guests were fascinated by robots who demonstrated ecomodels. During all the visit participants were interested in ecological food, tried and made bread in Rumšiškės, spoke about environmental problems and their solutions in Vilnius, visited Vilnius “Plasta“ factory, where they were introduced to pastic sorting importance and recycled plastic goods. During workshops the participants made eco collages from natural materials, which are exhibited in school’s Agora square.

The most cheerful and pleasing event was in school’s hall where the all the participants, danced and sang together.The guests were fascinated by Vilnius Old Town, beauty of the nature and the sincerity and kindness of the families that hosted them.

The movie about the visit in Lithuania

Listen and watch the radio interview 

2013 m. rugsėjo 23-27 d. mūsų progimnazijoje viešėjo 8 mokytojai ir 15 mokinių iš Vokietijos, Slovėnijos ir Lenkijos. Svečiai kartu su mūsų progimnazijos mokiniais vykdė edukacinę, linksmą ekologinę veiklą.
Svečius pasitiko mokyklos direktorius Viktoras Blinovas, kuris pasidžiaugė atnaujinta mokykla, papasakojo apie mokinių ugdymą Lietuvoje ir mūsų mokykloje. Pirmojo susitikimo metu svečiams parodytas robotų, kurie demonstravo ekomodelius, šou, sužavėjo progimnazijos svečius.
Viso susitikimo metu dalyviai domėjosi ekologišku maistu ir jį skanavo, patys kepė duoną Rumšiškėse, aptarė gamtosaugos problemas ir jų sprendimą Vilniuje, lankėsi Vilniaus „Plastos“ gamykloje, kurioje buvo supažindinti su plastiko rūšiavimo svarba ir perdirbtos plastmasės produkcija. Kūrybinių dirbtuvių metu sukūrė ekokoliažus iš gamtinių medžiagų, kurie eksponuojami mokyklos Agoros aikštėje. Linksmiausias ir smagiausias renginys vyko mokyklos aktų salėje, kurioje svečiams plojo visa Baltupių progimnazijos bendruomenė, visi dainavo ir šoko kartu.
Projekto dalyviai buvo sužavėti Vilniaus miesto senamiesčiu, Lietuvos gamtos grožiu bei šeimų, kuriose gyveno draugiškumu ir nuoširdumu.

Filmas apie viešnagę Lietuvoje

EKOMADŲ ŠOU - ECOMODELLING

 

Balandžio 4 d. progimnazijoje vyko jau antrasis ekomadų šou. Tai tradiciškai pavasarį vykstanti  mados, grožio ir ekologijos žinių šventė, kurios metu skambėjo muzika, nuo pat ryto tvyrojo šventinė nuotaika. Mokiniai su jauduliu ir nekantrumu laukė ketvirtos pertraukos, kurios metu mokyklos bendruomenei buvo pristatyti 7-ų klasių dizainerių kurti aksesuarai ir modeliai, kurie žengė lyg podiumu 5–6kl. mokinių sukurtu ekokilimu. Renginys turėjo priminti šiuo metu ypač aktualią ekologijos temą, bei medžiagų pakartotinio panaudojimo galimybes.

There was the second ecomodelling show that took place on the 4th of April. This event is a traditional and annual one held in spring to celebrate fashion, beauty and to show knowledge in ecology. It is the time when music is played, good mood is prevailing.The students were looking forward impatiently to the time in the middle of the day when new accesorries and models made by the students of the 7th grade were introduced to the public by going on the carpet as if on  the catwalk made ecologically by the students from 5th and 6th grades. The event highlighted the topics of ecology and recycling that are so relevant nowaday

 

MES RŪŠIUOJAME - We are sorting out the garbage

 

Mūsų progimnazija prisideda prie aplinkos tausojimo ir skatina mokyklos bendruomenę rūšiuoti šiukšles. Šiam tikslui mokyklos fojė ir technologijų kabinetuose yra pastatyti popieriaus ir plastiko konteineriai, biologijos kabinete – senų baterijų.

Kuo toliau, toliau labiau mūsų mokiniai įsitikina, kad rūšiuoti šiukšles yra paprasta ir naudinga.

 

Akcija “Darom” - Civil Action“Let‘s do it“

Baltupių progimnazijoje  gegužės 9 d. vyko kasmetinė akcija „Darom“, kurioje dalyvavo 1–8 klasių mokyklos mokiniai. Pastarieji kartu su mokytojais rinko šiukšles ne tik prie mokyklos, bet ir už jos ribų. Kadangi oras buvo puikus, tai ir šiukšlių buvo surinkta daug. Po akcijos Baltupių miestelis tapo daug gražesnis ir jaukesnis. Visi dirbo nuoširdžiai  ir džiaugėsi nuveiktu darbu.  Tie, kas dalyvavo akcijoje ir surinko kitų numestas šiukšles, gerai pagalvos prieš šiukšlindami. Švarinti gamtą ir daryti gerą darbą išties smagu!

 The annual civil action “Let‘s do it“ took place on the 9th of May in Baltupiu progymnasium, when the pupils from grades 1 to 8 took part in picking up the litter not only around the building,  but also beyond the boarders of the school. As the weather was fine, it did not hinder to pick up loads of litter. After the civil action the premises of the school became more beautiful and cosier. Everybody worked hard and was proud of the results. Those who took part in the civil action in picking up the litter are sure to think first before littering the environment in future. It is really fun to take care about nature and be envolved in good deeds!

 

Gyvenk ekologiškai

Birželio 7 d. penktadienį Baltupių progimnazijos mokiniai pasipuošę jų pačių sukurtais logotipais, skirtais gamtosaugai, skriejo vingiuojančiais Jamanto parko dviratininkų takais. Malonu  buvo tą karštą dieną pajusti greitį ir laisvę miško vėsoje. Dviratis –tai ne tik ekologiška transporto priemonė, padedanti saugoti gamtą, bet ir fizinis lavinimasis, nauda organizmui, malonumas, bei didesnė harmonija su gamta. Būtent todėl į Comenius  projekto programą buvo įtrauktas ir žygis su dviračiais.

Šia akcija mokiniai norėjo pakviesti  visus kuo dažniau palikti automobilį namuose ir persėsti ant dviračio. Tegul tai tampa mūsų laisvalaikio praleidimo būdu. Vasara-geras laikas tam, taigi malonių, gražių akimirkų, keliaujant su dviračiais.

On Friday, 7June, the students from Baltupiai progymnasium , dressed in light cllothes with self-made logos on ecology, were cycling along the paths in Jamantas‘ park. It was a pleasure to be fast and feel free while cycling  in a cool forest  in  hot weather. Bikes are not only  ecological means of transport  that encourage  to take care of nature, but also one of the ways to foster physical education, improve health, be peased, feel harmony with nature. That is why  the trip on bikes was included in the list of events of the Comenius Project.

The Civil action aimed at community to leave their cars at home and use bikes more often. It should become one of the ways of spending our leasure time. Summer is the best time to achieve this. So, we wish you happy moments while cycling.

 

LINKSMI, ,,EKOLOGIŠKI‘‘ RENGINIAI

Sendaikčių turgus

2012m. gruodžio 13d. – neeilinė diena Baltupių progimnazijoje. To dar nebuvo – nuo pat ryto skambėjo lietuvių liaudies muzika, visų nuotaika buvo puiki – veikė SENDAIKČIŲ TURGUS.

Agoros aikštė šurmuliavo – joje per pertraukas susirinkdavo kone visi mokyklos mokiniai. Vyko aktyvi prekyba: turgus džiugino prekių gausa, prekystaliai buvo apsupti pirkėjų. Visiems buvo smagu, visiems patiko ir pirkti, ir parduoti ar nors akies krašteliu pažiūrėti į siūlomas prekes. Mokiniams sendaikčių turgus buvo išties naudingas: vieni pardavė jiems nebereikalingus daiktus, o nusipirkusiųjų rankose jie atgimė naujam gyvenimui. Mokytojai ir mokyklos administracija taip pat neliko abejingi- kažką nusipirkę prisidėjo prie labdarai renkamų lėšų. Surinkta tą neeilinę dieną buvo apie 500litų, kuriuos padovanojome vienai nepasiturinčiai šeimai.

December 13, 2012 was unusual day in Baltupiu progymnasium. Since early morning music was played, good mood was prevailing in a flea market. An active trade was taking place. Abundance of second-hand things surprised and made everyone look happy. The stalls were surrounded by customers. The day was especially merry. So everybody remained pleased with it. The main hall where the market took place was  full of students every break.

Most of the students were eager to have  at least a glimpse on the goods on the stalls. The market turned out to be useful for all the students, because some students sold the things they didn‘t need any longer, the other were happy to own new things for new life. The teahers and the staff   were also envolved in buying something and thus contributed to the charity. The market was aiming at raising the money. The money 500 Litas were collected  and donated to one poor family from the community.

2012-2013 m. m. kalėdinis karnavalas mūsų mokykloje

 

Karnavaliniai vaidinimai mūsų mokykloje –tradicija nuo pat mokyklos įkūrimo. Kiekvienais metais skelbiama kitokia tema. Klasių vaidinimus vertina komisija, o vertinimo kriterijai -  temos atskleidimas, kostiumų originalumas, ‚aktorių“ vaidyba. Kiekviena klasė stengiasi pasirodyti geriausiai, bet svarbiausia yra tai, kad ruošimasis šiam renginiui sukuria švenčių laukimo nuotaiką, vienija klasę. Svarbus yra kiekvieno klasės draugo įnašas-ir scenarijaus rašymas, ir dekoracijų bei kostiumų gaminimas, ir vaidyba. Šiais mokslo metais  mūsų Baltupių progimnazija pradėjo vykdyti Tarptautinį daugiašalės  mokyklų  partnerystės Comenius projektą  „Fun around Fashion with Ecological Passion“,  kurio trukmė 2 metai (rugsėjis2012-balandis2014) todėl ir karnavalo tema  buvo susijusi su ekologija. „Eko pasaka“-tokia buvo vaidinimų tema, o dekoracijos ir kostiumai turėjo būti pagaminti iš antrinių žaliavų .Žavėjo mokinių kūrybiškumas,  jų įsitraukimas į darbą ir naujai atskleisti talentai.

Karnavalo akimirkos.

How  Christmas party was celebrated in our school in 2012:

It has been our school tradition since its foundation to make  Christmas performances. Every year there is a new idea suggested. All the performances are evaluated by the jury. The focus of attention, of course, is the creativity in revealing the topic and  the idea, also the costumes, the acting of young performers, or actors and actresses. Every class does its best. It is very impoertant that preparing for the performance encourages positive thinking, creates adequate Christmas mood, brings solidarity to the community. Eveyone‘s input is treasured: screen writing, stage decoration making, participation. In 2012 our school started the intyernational school partnership Commenius Project „Fun around Fashion with Ecological Passion which is going to last for 2 years. Therefore our school suggested the ecology beeing the main topic for Chistmas party. So Eco fairy tale was the leading idea for the performaces. The decorations had to be made of recycable materials.

The show was a success because of students‘ creativity, sincere envolvement and new talents.