Projekt SKK

V šolskem letu 2014/15  sodelujemo v projektu Dvig socialnega in kulturnega kapitala v lokalnih skupnostih za razvoj enakih možnosti in spodbujanje socialne vključenosti (SKK).

Projekt je namenjen spodbujanju razvoja novih zaposlitvenih zmožnosti, alternativnih zaposlitev in fleksibilnih oblik zaposlovanja strokovnih delavcev. V tem okviru bodo na šolah, ki so povezane v mrežo,  potekale dejavnosti za dvig socialnega in kulturnega kapitala.

Več na: http://sk.solazaravnatelje.si/

 

V mreži smo:

Srednja gradbena šola in gimnazija Maribor, Srednja trgovska šola Maribor, Biotehniška šola Maribor in Izobraževalni center Piramida Maribor – Srednja šola za prehrano in živilstvo.

 

Mentorica projekta na Srednji gradbeni šoli in gimnaziji Maribor je Edita HUSEIN, prof.

 

O dogodkih in dejavnosti dijakov v nadaljevanju objavljamo poročila.