Multiplikator POŠ

Uspešni na razpisu Popestrimo šolo 2016-2021

SGŠG Maribor se je uspešno prijavila na razpis »Popestrimo šolo 2016-2021«. S tem smo za obdobje 5 let pridobili novega sodelavca – multiplikatorja POŠ. Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada.

Namen ukrepa je prispevek k razvoju inovativnih učnih okolij, v okviru katerih se ustvarjajo možnosti za krepitev ključnih kompetenc, ki so bistvena podlaga za učenje, ki podpira vse učne dejavnosti.

Strokovni delavec – multiplikator POŠ bo izvajal skupinske in individualne izobraževalne aktivnosti, prilagojene individualnim potrebam, s poudarkom na razvoju ključnih kompetenc za vseživljenjsko učenje.

O izvedbi posameznih aktivnosti vas bomo obveščali na šolski oglasni deski in spletni strani.

“Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada”.

Kontakt

Mutiplikator: Izidor Mandl, univ. dipl. inž. prom.
Elektronski naslov: izidor.mandl@gradbena.si
Kabinet: Informatika