Učitelj začetnik

Uspešni na razpisu Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2017

Srednja gradbena šola in gimnazija Maribor se je uspešno prijavila na javni razpis “Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2017″. Cilj projekta, ki ga delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada, je znižanje brezposelnosti med mladimi. S tem smo za obdobje 14 mesecev pridobili novo strokovno sodelavko – profesorico slovenščine in pedagogike.

Razlog za izbiro učiteljice začetnice je bil usposobljenost za uvajanje inovativnih učnih okolij v vzgojno-izobraževalno delo, usposobljenost za razumevanje individualnih potreb dijakov in za razvijanje njihovih kompetenc, dodatna znanja in izkušnje s področja dela z otroki s primanjkljaji na določenih področjih ter izkušnje s področja poučevanja dijakov tujcev, in sicer v obliki izvajanja tečaja slovenščine kot drugega/tujega jezika.

Učiteljica začetnica bo izvajal skupinske in individualne strokovno-izobraževalne aktivnosti, prilagojene individualnim potrebam, kot tudi dijakom iz tujih okolij.

O izvedbi posameznih aktivnosti vas bomo obveščali na šolski oglasni deski in na spletni strani.

“Naložbo sofinancira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (Republika Slovenija) ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada”.

Kontakt

Učiteljica začetnica: Barbara Brec, mag. prof. slovenskega jezika in književnosti in mag. prof. pedagogike
Elektronski naslov: barbara.brec@gmail.com, telefonska številka: (02)22350608
Kabinet: Svetovalna služba (0.3)