Razporedi za spomladanski rok poklicne in splošne mature 2023

Objavljeni so izpitni roki za pisne in ustne izpite v spomladanskem roku 2023 –  splošna in poklicna matura. RAZPORED POKLICNE MATURE 2023 – PISNI IZPITI Prenesi RAZPORED POKLICNE MATURE 2023 – USTNI IZPITI Prenesi RAZPORED SPLOŠNE MATURE 2023 – PISNI IZPITI Prenesi RAZPORED SPLOŠNE MATURE 2023 – USTNI IZPITI Prenesi