/ 20
23

Srednje poklicno izobraževanje

Dimnikar

Stopnja izobraževanja:

IV. stopnja

Trajanje izobraževanja:

3 leta

Pogoji vpisa

2024
  • dokončano osnovnošolsko izobraževanje ali
  • dokončano nižje poklicno izobraževanje ali
  • dokončano enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

Opis programa

Že stoletja je dimnikarska službe zapovedana s strani države, saj so očiščeni dimniki in kurilne
naprave pogoj, da je gretje objektov ekonomično, da ne pride do požarov, do zastrupitev in zadušitev nas, uporabnikov.

Veliko znanja in spretnosti si dimnikar pridobi v šoli in v podjetju o dimnikih, kurilnih napravah, o zakonitostih goriv in zgorevanja ter o pravilih dimnikarske službe, da jo lahko uspešno opravlja in svetuje uporabnikom svojih storitev na terenu.

Cilji programa

Izobraževalni program omogoča dijakinjam in dijakom, da:
  • čiščenja dimnikov in kurilnih naprav,
  • meritev dimnih emisij,
  • strokovnega svetovanja strankam o gorivih in zgorevanju,
  • pregleda dimovodnih in kurilnih naprav,
  • izvedbe posebnih postopkov v dimnikarstvu,
  • poznavanja predpisov in zakonodaje s področja dimnikarstva.

Možnosti zaposlitve /
nadaljevanja šolanja

Dimnikarska podjetja in obrtniki nestrpno čakajo na vsakega novega dimnikarja, ki konča šolanje v Srednji gradbeni šoli in gimnaziji Maribor, saj je edina šola v Sloveniji, ki izobražuje za dimnikarski poklic.
Po uspešno zaključenem šolanju se imajo dijaki možnost vpisati v program srednjega poklicno-tehniškega izobraževanja (PTI) na naši šoli.

Mnenja bivših dijakov​

Ostali programi

Accessibility