/ 20
23

Srednje poklicno - tehniško izobraževanje

Gradbeni tehnik – PTI

Stopnja izobraževanja:

V. stopnja

Trajanje izobraževanja:

2 leti

Pogoji vpisa

2024
  • dokončano srednje – poklicno izobraževanje.

Opis programa

Poklic gradbenega tehnika PTI je zelo dinamičen in zanimiv, saj pokriva številna različna delovna področja pri gradnji objektov od načrtovanja do končne izvedbe.

Gradbeni tehnik PTI s pomočjo računalniške opreme in orodij sodeluje pri načrtovanju stavb, cest, mostov, viaduktov, vodnih zgradb. Sledi poteku gradbenih del na gradbišču od začetka do zaključka in skrbi, da so kvalitetno narejena. Izvaja meritve na terenu pred pričetkom gradnje, pripravlja predizmere in predračune, vodi tehnološko pripravo del. V laboratoriju preizkuša lastnosti vgrajenih materialov in konstrukcij, ki morajo ustrezati standardom in predpisom. Sodeluje z vsemi udeleženci gradnje, usklajuje njihovo delo ter skrbi za ustrezno varnost delavcev ter
zaščito materiala na gradbišču.

Cilji programa

Izobraževalni program omogoča dijakinjam in dijakom, da:
  • pridobijo temeljna znanja s področja gradbeništva;
  • usvojijo osnovne zakonitosti stabilnosti in varnosti gradbenih konstrukcij;
  • znajo uporabljati gradbeno projektno dokumentacijo;
  • znajo organizirati delo, da bo opravljeno strokovno in pravočasno;
  • obvladajo uporabo sodobnih računalniških programov in naprav;
  • so sposobni sodelovati v skupini in delati na projektnih nalogah;
  • znajo uporabiti strokovno znanje pri reševanju praktičnih problemov.

Možnosti zaposlitve /
nadaljevanja šolanja

Gradbeni tehnik PTI v projektivnem biroju sodeluje pri načrtovanju gradbenih objektov. Na gradbišču skrbi za kvaliteto izvedenih del ter usklajuje delo vseh udeležencev gradnje. V laboratoriju preizkuša kvaliteto gradbenih materialov in konstrukcij, na terenu izvaja meritve, raziskave in izmere. Zaposlitev najde tudi v državni upravi, lahko pa se odloči za samostojno pot v lastnem podjetju.
S pridobljenim strokovnim znanjem ima možnost nadaljevati izobraževanje na višješolskih in visokošolskih strokovnih študijskih programih ter tudi na fakultetah.

Mnenja bivših dijakov​

Ostali programi

Accessibility