/ 20
23

Srednje strokovno izobraževanje

Okoljevarstveni tehnik

Stopnja izobraževanja:

V. stopnja

Trajanje izobraževanja:

4 leta

Pogoji vpisa

2024
  • dokončano osnovnošolsko izobraževanje.

Opis programa

Vsi s svojimi dejanji vplivamo na prostor, v katerem živimo, in smo z njim še posebej povezani. Okoljevarstvenik pa se zaveda, da ga s svojimi posegi lahko bogati ali osiromaši in z dejanji varuje ali poškoduje.

Okoljevarstveni tehnik spada v kategorijo »zelenih« oz. ekoloških poklicev, ki so usmerjeni v trajnostni razvoj, obnovljivo energijo in prispevajo k zmanjševanju okoljskega vpliva podjetij, kmetijstva, gradnje, komunale ter k sanaciji že obremenjenega okolja. Ekologija bivanja je izziv, ki je danes vedno bolj prisoten, in predstavlja tudi t. i. ekološko gradnjo, ki je prijazna za bivanje človeka in okolje.

Cilji programa

Izobraževalni program omogoča dijakinjam in dijakom, da:
  • razvijajo sposobnosti za samostojno in odgovorno ravnanje, načrtovanje, kritično presojo in analiziranje okoljevarstvenih problemov ter za njihovo reševanje;
  • pridobijo osnovno strokovno-teoretično znanje za analizo stanja okolja, zraka in tal z vidika onesnaženosti ter ugotavljajo vrsto in stopnjo onesnaženosti;
  • načrtujejo in izbirajo postopke sanacije okolja, načrtujejo in organizirajo sisteme gospodarjenja z odpadki, vodo, energijo;
  • upravljajo z legalnimi in nelegalnimi odlagališči, seznanjajo  in usmerjajo upravljalce nevarnih odpadkov;
  • upravljajo s sodobno opremo s področja analize okolja;
  • svetujejo in nadzorujejo glede ločevanja odpadkov v gospodarstvu, kmetijstvu, transportu in gradnji;
  • seznanjajo onesnaževalce z zakonodajo.

Možnosti zaposlitve /
nadaljevanja šolanja

Okoljevarstveni tehnik najde zaposlitev na vseh področjih ravnanja z odpadki, gospodarjenja z vodami, dimnikarstvu in varstvu zraka, urejanju prostora ter v podjetjih kot okoljski menedžer.
S pridobljenim strokovnim znanjem ima možnost nadaljevati izobraževanje na višješolskih in visokošolskih strokovnih študijskih programih ter tudi na fakultetah.

Mnenja bivših dijakov​

Ostali programi

Accessibility