/ 20
23

Srednje poklicno izobraževanje

Pečar – polagalec keramičnih oblog

Stopnja izobraževanja:

IV. stopnja

Trajanje izobraževanja:

3 leta

Pogoji vpisa

2024
  • dokončano osnovnošolsko izobraževanje ali
  • dokončano nižje poklicno izobraževanje ali
  • dokončano enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

Opis programa

Dve imeni in mnogo znanja ter spretnosti v enem poklicu. Sestavljanje krušnih, lončenih peči in kaminov ter oblaganje površin zunaj in znotraj s keramičnimi ploščicami vseh velikosti in kvalitet.
V kuhinjah, kopalnicah, na tleh in na stenah, na stopnicah in v bazenih. Spretnost in znanje tega poklica je v poznavanju vseh gradbenih materialov in pripravah podlag za kvalitetno in trajno izdelavo keramičnih oblog na vseh površinah. Industrija gradbenega materiala je tudi pri teh materialih naredila velik napredek in dijaki skozi ves čas šolanja dobivajo ta znanja in spretnosti vgradnje.

Cilji programa

Izobraževalni program omogoča dijakinjam in dijakom, da:
  • poznavanja in branja tehnične dokumentacije,
  • postavljanja krušnih in lončenih peči,
  • oblaganja zidanih štedilnikov in kaminov s pečnicami ali keramiko,
  • sanacije in vzdrževanja teh kurilnih naprav,
  • priprave površin pred oblaganjem s keramiko,
  • oblaganja zunanjih in notranjih površin s keramičnimi oblogami,
  • izvajanja sanacijskih del na keramičnih oblogah.

Možnosti zaposlitve /
nadaljevanja šolanja

Pečarska in keramičarska spretnost sta značilnosti tega poklica, ki je tudi v današnjem času med najbolj iskanimi. Obrtniki in podjetja zaposlijo vsakega dijaka, ki konča šolanje. Večina jih polaga keramiko, nekatere pa bolj pritegne pečarstvo.
Po uspešno zaključenem šolanju se imajo dijaki možnost vpisati v program srednjega poklicno-tehniškega izobraževanja (PTI) na naši šoli.

Mnenja bivših dijakov​

Ostali programi

Accessibility