/ 20
23

Nižje poklicno izobraževanje

Pomočnik pri tehnologiji gradnje

Stopnja izobraževanja:

III. stopnja

Trajanje izobraževanja:

2 leti

Pogoji vpisa

2024
  • dokončano osnovnošolsko izobraževanje,
  • dokončanih vsaj 7 razredov devetletne osnovne šole ali
  • dokončano osnovnošolsko izobraževanje po prilagojenem izobraževalnem programu.

Opis programa

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je končal najmanj sedem razredov devetletne osnovne šole in je izpolnil osnovnošolsko obveznost oziroma je zaključil osnovnošolsko izobraževanje po prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim standardom.

Program obsega splošnoizobraževalne predmete in strokovne module. Pri strokovnih modulih je poudarek na praktičnem pouku, ki je podkrepljen s strokovno-teoretičnimi vsebinami. Praktični pouk se izvaja v šolskih delavnicah in na deloviščih izven šole.

Izobraževanje traja dve leti. Ob zaključku izobraževanja mora dijak opraviti zaključni izpit, ki obsega izdelek oziroma storitev z zagovorom.

Po uspešno končanem izobraževanju lahko dijak nadaljuje izobraževanje v programih srednjega poklicnega izobraževanja ali pa se zaposli v podjetjih in obrti, ki se ukvarja z gradnjo in vzdrževanjem objektov ali proizvodnjo gradbenega materiala.

Cilji programa

Izobraževalni program omogoča dijakinjam in dijakom, da:
  • izvajajo enostavna gradbena dela oziroma enostavna zaključna gradbena dela v skladu z navodili;
  • pomagajo pri postavitvah, demontažah, čiščenju in skladiščenju opažev in sodelujejo pri izvajanju tesarskih del ter zaščiti lesenih konstrukcij;
  • upravljajo stroje lahke gradbene mehanizacije za delo in transport ter izvajajo manj zahtevna rušitvena dela z orodji in stroji lahke gradbene mehanizacije;
  • zidajo z vsemi vrstami zidakov in blokov, izdelujejo omete ter pomagajo pri vgrajevanju elementov, izdelkov in stavbnega pohištva;
  • sodelujejo pri pripravi podlage in materiala, polaganju, zalivanju rež ter zaščiti keramičnih ploščic;
  • naučijo se pravilnega ravnanja z materiali in proizvodi pri pripravi, transportu, vgrajevanju ter vzdrževanju;
  • ustrezno uporabljajo osnovne predpise, orodja, pripomočke, stroje in naprave ter se naučijo njihovega preventivnega vzdrževanja.

Možnosti zaposlitve /
nadaljevanja šolanja

Po uspešno končanem izobraževanju lahko dijak nadaljuje šolanje v programih srednjega poklicnega izobraževanja ali pa se zaposli v podjetjih in obrti, ki se ukvarja z gradnjo in vzdrževanjem objektov ali proizvodnjo gradbenega materiala.

Mnenja bivših dijakov​

Ostali programi

Accessibility