/ 20
23

Tehniška gimnazija

Tehniška gimnazija

Stopnja izobraževanja:

V. stopnja

Trajanje izobraževanja:

4 leta

Pogoji vpisa

2024
  • dokončano osnovnošolsko izobraževanje.

Opis programa

Program tehniške gimnazije je namenjen vsem, ki si želijo pridobiti široko splošno izobrazbo, hkrati pa omogoča pridobivanje znanja ter spretnosti s področja gradbeništva, arhitekture, urbanizma, materialov, mehanike idr.

Na naši gimnaziji vzpodbujamo radovednost, ustvarjalnost in razgledanost, zato ponujamo izbirnost predmetov. Trudimo se za spoštljive medsebojne odnose in težimo k timskemu delu. Ker imamo veliko izkušenj pri delu s športniki in kulturniki, je individualni pristop in pomoč za vse dijake ena naših prepoznavnih značilnosti.

Naši gimnazijci in gimnazijke opravljajo enako maturo kot na splošnih gimnazijah, zaradi česar se lahko vpišejo na katerokoli fakulteto, imajo pa možnost, da za enega izmed izbirnih predmetov izberejo strokovni predmet (materiali ali mehanika).

Cilji programa

Izobraževalni program omogoča dijakinjam in dijakom, da:
  • pridobijo znanje, ki po opravljeni maturi omogoča vpis na vse študije;
  • pridobijo tehniška znanja z različnih področij;
  • znajo učinkovito in odgovorno uporabljati IKT;
  • razvijajo socialne spretnosti in kritično razmišljanje;
  • razvijajo sposobnost odločanja in odgovornega ravnanja;
  • obvladajo dva tuja jezika (ANG in NEM) in pridobijo jezikovne certifikate;
  • razvijajo zanimanje za študij tehniških smeri.

Možnosti zaposlitve /
nadaljevanja šolanja

Gimnazijski program je primeren za tiste, ki želijo po srednji šoli nadaljevati šolanje.
Naši gimnazijci in gimnazijke lahko uspešno nadaljujejo študij na fakultetah s področja tehnike, družboslovja, naravoslovja in humanistike na vseh slovenskih univerzah in tudi v tujini.
Prav posebna znanja, ki so jih pridobili na naši gimnaziji, pa jim pomagajo pri študiju različnih tehniških smeri, kot so gradbeništvo, arhitektura, urbanizem, strojništvo, krajinarstvo, gospodarsko in prometno inženirstvo, okolje idr.

Mnenja bivših dijakov

Ostali programi

Accessibility