/ 20
23

Srednje poklicno izobraževanje

Tesar

Stopnja izobraževanja:

IV. stopnja

Trajanje izobraževanja:

3 leta

Pogoji vpisa

2024
  • dokončano osnovnošolsko izobraževanje ali
  • dokončano nižje poklicno izobraževanje ali
  • dokončano enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

Opis programa

Čeprav je delo povsem drugačno kot pove ime, sta njegova spretnost in znanje na gradbišču nepogrešljivi pri izdelavi opažev (kalupov) za beton ter pri izdelavi lesenih ostrešij, ki nas varujejo pred vremenskimi vplivi.

Delo tesarja olajšajo stroji, da ni ročnega dvigovanja opažev in delov ostrešij. Zna pa tesar iz načrtov razbrati, kako sestaviti opaže in dele ostrešij in kam jih postaviti na objektu. Les je nenadomestljiv material v gradbeništvu, kar pomeni, da tudi tesar nikoli ne bo ostal brez dela.

Cilji programa

Izobraževalni program omogoča dijakinjam in dijakom, da:
  • poznavanja in branja tehnične dokumentacije,
  • izdelave vseh vrst opažev,
  • izdelave vseh vrst lesenih ostrešij,
  • izdelave lesenih konstrukcij in lesenih objektov,
  • postavitve odrov,
  • izdelave lesenih oblog,
  • izvajanja sanacij lesenih delov objektov.

Možnosti zaposlitve /
nadaljevanja šolanja

V času sodobnega gradbeništva, ko je beton glavni gradbeni material in je potrebno izdelati veliko opažev za beton in lesenih ostrešij raznih oblik, je poklic tesarja še vedno zelo iskan v vsej gradbeni stroki. Noben tesar ne ostane brez dela in brez denarja.
Po uspešno zaključenem šolanju se imajo dijaki možnost vpisati v program srednjega poklicno-tehniškega izobraževanja (PTI) na naši šoli.

Mnenja bivših dijakov​

Ostali programi

Accessibility