Vpis

Vpis:

Važni datumi:
– 2. 4. 2020, zadnji dan za prijavo za vpis v 1. letnik za šolsko leto 2020/21;
– 8. 4. 2020, javna objava številčnega stanja prijav na strani MIZŠ;
– 23. 4. 2020, zadnji dan za prenose prijav za vpis v 1. letnik za šolsko leto 2020/21;
– 16. do 19. 6. 2020, potek vpisov na šoli (točni termin bomo kandidatom sporočili po pošti v začetku junija).

 

Štipendije za deficitarne poklice za tiste, ki se boste v jeseni vpisali v 1. letnik srednjega poklicnega izobraževanja!

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je 30. 1. 2020 objavil Javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2019/2020 (273. javni razpis), ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz sredstev Evropskega socialnega sklada.

Cilj je zagotavljanje ustreznega kadra na trgu dela glede na povpraševanje delodajalcev, spodbujanje vpisa na vrste in področja izobraževanja, ki pospešujejo gospodarski razvoj in izboljšujejo zaposljivost ali zanj ni dovolj zanimanja ter promocija poklicnega in strokovnega izobraževanja.

Podelilo se bo 1000 štipendij. Štipendija znaša 102.40 EUR mesečno za celotno obdobje izobraževanje.

V razpisu za šolsko leto 2019/2020 bodo imeli možnost pridobitve štipendije tudi bodoči dijaki, ki bodo v šolskem letu 2020/2021 prvič vpisani v 1. letnik sledečih izobraževalnih programov na naši šoli:

1. zidar

2. tesar

3   izvajalec suhomontažne gradnje

4. slikopleskar-črkoslikar

5. pečar– polagalec keramičnih oblog

6. dimnikar 

Pomembne informacije:

–       prejemanje štipendije za deficitarne poklice ne vpliva na višino otroškega dodatka;

–       ravno tako ne vpliva na višino plačila dohodnine;

–       dijak lahko istočasno prejema državno štipendijo/Zoisovo štipendijo in štipendijo za deficitarne poklice;

–       v primeru, da dijak ponavlja isti letnik oz. ne izpolnjuje pogojev za napredovanje v višji letnik, lahko štipendijsko razmerje miruje, vendar ne več kot eno leto.

Več informacij o razpisu in štipendijah za deficitarne poklice najdete na spletni strani sklada.

Dostopnost