Domov / Portal / Šola – programi

Programi

TEHNIŠKA GIMNAZIJA 1 program

Tehniška gimnazija

Stopnja izobrazbe: V. stopnja
Trajanje izobraževanja: 4 leta
Program tehniške gimnazije je namenjen tako tehnično usmerjenim dijakom, kot tudi tistim, ki jih zanimajo družboslovne vsebine, saj zajema predmete, ki so zanimivi za oboje. Izobraževanje se zaključi s splošno maturo, dijaki pa lahko nadaljujejo s študijem na katerem koli univerzitetnem ali visokošolskem študijskem programu.
SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE 2 programa

Gradbeni tehnik

Stopnja izobrazbe: V. stopnja
Trajanje izobraževanja: 4 leta
Gradbeni tehnik s pomočjo računalniške opreme in orodij načrtuje objekte, kot so npr. stanovanjske stavbe, ceste, mostovi. Sledi uresničitvi načrtov tako, da skrbi za pravilen potek in kakovost del od začetka do konca gradnje na gradbišču. Sodeluje z vsemi, ki so vključeni v gradnjo, ter usklajuje njihovo delo. Zaradi raznolikih nalog je njegovo delo zelo zanimivo in dinamično.

Okoljevarstveni tehnik

Stopnja izobrazbe: V. stopnja
Trajanje izobraževanja: 4 leta
Okoljevarstveni tehnik spada v kategorijo »zelenih« oziroma ekoloških poklicev, ki so usmerjeni v trajnostni razvoj, obnovljivo energijo in prispevajo k zmanjševanju obremenitve okolja. Okoljevarstveni tehnik ima, glede na visoko stopnjo onesnaženosti okolja, velike možnosti zaposlitve v modernih podjetjih.
SREDNJE POKLICNO - TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE 1 program

Gradbeni tehnik - PTI

Stopnja izobrazbe: V. stopnja
Trajanje izobraževanja: 2 leti
V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal srednje poklicno izobraževanje in si pridobil enega od nazivov poklicne izobrazbe. Nadaljuje po sistemu 3+2 in po opravljeni poklicni maturi pridobi naziv gradbeni tehnik. Ta se lahko zaposli v vseh panogah gradbeništva ali samozaposli, lahko pa nadaljuje šolanje na višješolskih študijskih programih in visokošolskih strokovnih študijskih programih.
SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE 6 programov

Zidar

Stopnja izobrazbe: IV. stopnja
Trajanje izobraževanja: 3 leta
Zidar je nepogrešljiv člen v sodobni gradnji. S spretnostjo in natančnostjo sestavlja gradbene elemente v celoto. Obvlada orodja in stroje, s katerimi uresničuje želje naročnika. Pozna vsak kotiček gradbišča. Zidar mora biti spreten, iznajdljiv, fizično vzdržljiv in pripravljen na različne delovne razmere.

Slikopleskar – črkoslikar

Stopnja izobrazbe: IV. stopnja
Trajanje izobraževanja: 3 leta
Slikopleskar - črkoslikar obvlada klasična slikarska, pleskarska in fasaderska dela na različnih podlagah z ustreznimi materiali. Zna uporabljati računalniško opremo, razvija smisel za estetiko, natančnost in odgovornost. Prebarva stene naših domov in popestri pročelja mest.

Pečar – polagalec keramičnih oblog

Stopnja izobrazbe: IV. stopnja
Trajanje izobraževanja: 3 leta
Polagalec keramičnih oblog obvlada polaganje vseh vrst keramike na različne podlage od začetne faze do zaključnih detajlov. Lastnosti dobrega keramičarja so natančnost, občutek za lepo, pa tudi kanček umetniškega talenta, ki je pri polaganju keramike ali mozaika še kako pomemben. Njegovo delo je izjemno raznoliko.

Izvajalec suhomontažne gradnje

Stopnja izobrazbe: IV. stopnja
Trajanje izobraževanja: 3 leta
Izvajalec suhomontažne gradnje v sodobni gradnji vgrajuje predelne stene iz mavčno- kartonskih plošč, izdeluje suhe estrihe, spuščene stropove, vgrajuje toplotne izolacije. Prekrasna mansardna stanovanja in drugi objekti čakajo na mojstra suhomontažne gradnje, ki je vedno bolj iskan.

Tesar

Stopnja izobrazbe: IV. stopnja
Trajanje izobraževanja: 3 leta
Tudi v sodobnem času je les zelo cenjen in uporaben. Lesena ostrešja in opaži za armirani beton so osnova gradbenih objektov. Tesar načrtuje in pozneje tudi izdela različne lesene obloge, stopnišča, pode in tlake, podporne stebre in druge lesne elemente. Je spreten na višini in natančen v globini.

Dimnikar

Stopnja izobrazbe: IV. stopnja
Trajanje izobraževanja: 3 leta
Dimnikar sodobnega časa ne čisti samo dimnikov in kurilnih naprav, ampak opravlja tudi meritve dimnih emisij, svetuje strankam pri postavitvi naprav in pregleduje njihovo delovanje. Vsak topel in varen dom, ki se greje na različne tipe peči, ga potrebuje. Še vedno pa oblečen v črno prinaša srečo.
NIŽJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE 1 program

Pomočnik pri tehnologiji gradnje

Stopnja izobrazbe: III. stopnja
Trajanje izobraževanja: 2 leti
Pomočnik pri tehnologiji gradnje opravlja manj zahtevna, a še vedno nepogrešljiva dela v gradbeništvu. V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal osnovnošolsko izobraževanje in končal najmanj 7 razredov devetletne osnovne šole oziroma je končal osnovno šolo po prilagojenem izobraževalnem programu.