Domov / Portal / Dejavnosti

Za video predstavitev krožkov si oglejte spodnji video.

Številka

Dejavnost / krožek

Mentor

1

Šahovski krožek

Andrej Šavora

2

Astronomski krožek

Andrej Marhl, Martin Krajnčič

3

Literarni krožek

Olga Bratec Veleski, Melita Furlan

4

Likovno ustvarjanje

Polonca Šerer

5

Športna tekmovanja – šolska liga

Aleksandra Györköš, Edvard Roj

6

Fotografski krožek

Ciril Ambrož

7

Zdrav način življenja

Nataša Herženjak Horvat

8

Opisna geometrija

Vlasta Groman

9

English club

Detweiler

10

Geodetski krožek

Ljuba Štrukelj

11

Kemijski krožek

Olgica Bratuš

12

Glasbena skupina DAH PAPA

Goran Perhavec, Izidor Mandl, Boštjan Čukur

13

Mehanika (tekmovanja)

Maja Lorger

14

Knjižničarski krožek

Majda Drobnič

15

Logika (tekmovanja)

Breda Marhl, Valerija Anžel Gorski

16

Novinarski krožek

Barbara Završnik, Izidor Mandl