Domov / Portal / Pravila in dokumenti

Pravila

ŠOLSKA PRAVILA – Srednja gradbena šola in gimnazija Maribor

PRAVILNIK o prilagoditvah šolskih obveznosti v SŠ

PRAVILA O DOLŽNOSTIH DIJAKOV ŠPORTNIKOV IN PRILAGAJANJU UČNIH OBVEZNOSTI

Prilagoditev obveznosti športniki in kulturniki – priloga k vlogi

ŠOLSKA PRAVILA o ocenjevanju znanja (7. 1. 2021)