Domov / Portal / Pravila in dokumenti

Pravila

ŠOLSKA PRAVILA – Srednja gradbena šola in gimnazija Maribor

ŠOLSKA PRAVILA o ocenjevanju znanja (7. 1. 2021)

PRAVILNIK o prilagoditvah šolskih obveznosti v SŠ

PRAVILA O DOLŽNOSTIH DIJAKOV ŠPORTNIKOV IN PRILAGAJANJU UČNIH OBVEZNOSTI