Domov / Portal / Pravila in dokumenti

Pravila

ŠOLSKA PRAVILA – Srednja gradbena šola in gimnazija Maribor

PRAVILNIK o prilagoditvah šolskih obveznosti v SŠ

PRAVILA O DOLŽNOSTIH DIJAKOV ŠPORTNIKOV IN PRILAGAJANJU UČNIH OBVEZNOSTI