Domov / Portal / Splošni podatki

Srednja gradbena šola in gimnazija Maribor

Naslov

Smetanova ulica 35, 2000 Maribor

Telefon zbornica
Elektronska pošta
Spletni naslov

gradbena.si

Vodstvo šole

Ravnateljica
mag. Alenka Ambrož Jurgec
Pomočnik ravnateljice, Vodstvo
Andrej Šavora

Šolska svetovalna služba

Koordinatorica dela z dijaki s posebnimi potrebami
Barbara Završnik

Ostalo

Ostali zaposleni, Tajništvo
Zdenka Škerbinek
Ostali zaposleni, Računovodstvo
Marjeta Klajnšek
Vodja izobraževanja odraslih
mag. Vlasta Ojsteršek
Knjižnica in učbeniški sklad
Majda Drobnič
Tajnica splošne in poklicne mature
Milena Cajzek
Organizator šolske prehrane
Nataša Herženjak Horvat