Izguba spričevala – opis postopka

Izguba spričevala – izpis položnic (taksa)

Izguba spričevala manj kot 5 let – izpis položnic (stroški izdaje)

Izguba spričevala več kot 5 let – izpis položnic (stroški izdaje)

Vloga za izdajo izpisa iz evidence