Domov / Portal / Starši

Pogovorne ure

Pogovorne ure na Srednji gradbeni šoli in Gimnaziji Maribor so vsak prvi torek v mesecu ob 17:00, oziroma po dogovoru z razrednikom. Pogovorne ure učiteljev so možne tudi v dopoldanskem času.

Roditeljski sestanki

Roditeljski sestanki so namenjeni sodelovanju med šolo in starši. Temeljijo na spoštovanju in upoštevanju staršev kot primarnih skrbnikov, ki nosijo glavno odgovornost za otrokovo vzgojo in razvoj.

Šola bo kot obliko sodelovanja s starši ter kot obliko skupnega svetovanja staršem glede družinske vzgoje organizirala oddelčne roditeljske sestanke, ki jih bodo razredniki sklicevali vsaj enkrat v posameznem ocenjevalnem obdobju.

Na roditeljskih sestankih bomo starše informirali o skupnih vprašanjih vzgoje in izobraževanja, zavzemali bodo stališča, dajali predloge in pripombe strokovnim organom šole.

Oddelki in razredniki v šolskem letu 2022 - 2023

Oddelek

Razrednik

Program

Pogovorne ure

1.A

Sanra KOSINA SKRIBE

Tehniška gimnazija SSG

1.B

Zdenka BRUMEN KRALJ

Gradbeni tehnik SSI

1.C

Valerija GORSKI ANŽEL

Gradbeni tehnik SSI

1.DO

Melita FURLAN

Okoljevarstveni tehnik SSI

1.E

Patricija TOMAŽIČ

Srednje poklicno izobraževanje SPI

1.F

Sabina STIPANOVIČ

Srednje poklicno izboraževanje SPI

1.G

Denis VOGRIN

Nižje poklicno izobraževanje NPI

2.A

Breda MARHL

Gradbeni tehnik SSI

2.B

Edita HUSEIN

Gradbeni tehnik SSI

2.CO

Tim BALANT

Okoljevarstveni tehnik

2.E

Igor PINTER

Pečar-polagalec keramičnih oblog SPI

2.F

Daniel Vrtačnik

Slikopleskar-črkoslikar SPI

2.G

Denis Vogrin

Pomočnik pri tehnologiji gradnje NPI

3.A

Andrej Marhl

Tehniška gimnazija SSG

3.B

Majda Drobnič

Gradbeni tehnik SSI

3.CO

Aleksandra Györköš

Gradbeni tehnik SSI

3.E

Boštjan Čukur

Pečar-polagalec keramičnih oblog SPI

3.F

Darja Pavlin

Slikopleskar-črkoslikar SPI

3.G

Izidor Mandl

Pomočnik pri tehnologiji gradnje NPI

4.A

Nataša Harl

Tehniška gimnazija SSG

4.B

Marjetka Peršon

Gradbeni tehnik SSI

4.CO

Olga Bratec Veleski

Gradbeni tehnik SSI

4.E

Leon Seničar

Pečar-polagalec keramičnih oblog SPI

4.A

Nataša Lampret

Tehniška gimnazija SSG

4.B

Valerija Anžel - Gorski

Gradbeni tehnik SSI

4.CO

Melita Furlan

Gradbeni tehnik in okoljevarstveni tehnik

5.TA

Goran Perhavec

Gradbeni tehnik pti