Domov / Portal / Starši

Pogovorne ure

Pogovorne ure na Srednji gradbeni šoli in Gimnaziji Maribor so vsak prvi torek v mesecu ob 17:00, oziroma po dogovoru z razrednikom. Pogovorne ure učiteljev so možne tudi v dopoldanskem času.

Roditeljski sestanki

Roditeljski sestanki so namenjeni sodelovanju med šolo in starši. Temeljijo na spoštovanju in upoštevanju staršev kot primarnih skrbnikov, ki nosijo glavno odgovornost za otrokovo vzgojo in razvoj.

Šola bo kot obliko sodelovanja s starši ter kot obliko skupnega svetovanja staršem glede družinske vzgoje organizirala oddelčne roditeljske sestanke, ki jih bodo razredniki sklicevali vsaj enkrat v posameznem ocenjevalnem obdobju.

Na roditeljskih sestankih bomo starše informirali o skupnih vprašanjih vzgoje in izobraževanja, zavzemali bodo stališča, dajali predloge in pripombe strokovnim organom šole.

Oddelki in razredniki v šolskem letu 2021 - 2022

Oddelek

Razrednik

Program

Pogovorne ure

1.A

Andrej Marhl

1.B

Majda Drobnič

1.CO

Aleksandra Györköš

1.F

Darja Pavlin

2.A

Nataša Harl

2.B

Marjetka Peršon

2.CO

Olga Bratec Veleski

3.A

Nataša Lampret

3.B

Valerija Anžel - Gorski

3.CO

Melita Furlan

4.A

Sandra Skribe Kosina

4.BO

Edita Husein

4.TA

Polonca Šerer

5.TA

Breda Marhl