Domov / Portal / Vpis

Kdaj se vpišem?

 

• do 2. 4. 2021
pošiljanje prijav za vpis,

• 8. 4. 2021
javna objava stanja prijav na spletni strani ministrstva,

• do 22. 4. 2021
možnost prenosa prijave,

• med 16. in 21. 6. 2021
zvedba vpisa.

O načinu izvedbe vpisa bodo prijavljeni kandidati obveščeni po pošti in bo odvisen od naknadnih navodil ministrstva. V primeru nadaljevanja epidemije lahko ministrstvo tudi spremeni že sprejete datume. O tem bodo javnost pravočasno obvestili.

 

Kako se vpišem

02 – 23 50 608

mag. Nataša HARL, prof.
natasa.harl@gradbena.si
• program tehniške gimnazije
• program srednjega poklicnega izobraževanja
• program poklicno-tehniškega izobraževanja

mag. Nataša LAMPRET, prof.
natasa.lampret@gradbena.si
• program srednjega strokovnega izobraževanja
• program poklicno-tehniškega izobraževanja
• program nižjega poklicnega izobraževanja