Domov / Portal / Vpis

Kdaj se vpišem?

• do 4. 4. 2022
pošiljanje prijav za vpis,

• 8. 4. 2022
javna objava stanja prijav na spletni strani ministrstva,

• do 25. 4. 2022
možnost prenosa prijave,

• med 16. in 21. 6. 2022
izvedba vpisa.

O načinu izvedbe vpisa bodo prijavljeni kandidati obveščeni po pošti in bo odvisen od naknadnih navodil ministrstva. V primeru nadaljevanja epidemije lahko ministrstvo tudi spremeni že sprejete datume. O tem bodo javnost pravočasno obvestili.

Zgornji datumi veljajo za vse programe, razen za vpis v 1. letnik poklicno-tehniškega programa – PTI, kjer veljata spodnja datuma:

• do 17. 5. 2022
pošiljanje prijav za vpis,

• do 1.7. 2022
izvedba vpisa.

Kako se vpišem

02 – 23 50 608

mag. Nataša HARL, prof.
natasa.harl@gradbena.si
• program tehniške gimnazije
• program srednjega poklicnega izobraževanja
• program poklicno-tehniškega izobraževanja

mag. Nataša LAMPRET, prof.
natasa.lampret@gradbena.si
• program srednjega strokovnega izobraževanja
• program poklicno-tehniškega izobraževanja
• program nižjega poklicnega izobraževanja