Projekt PCVIZ

Datum objave: 23 oktobra, 2022
Kot pilotna šola, naša SGŠG Maribor, sodeluje pri projektu PCVIZ (Podnebni cilji in vsebine v VIZ). Zavedamo se, da se svet okoli nas naglo spreminja. Sprejemamo podnebne in okoljske izzive, vsi se učimo kako živeti bolj trajnostno. Korak za korakom vsakega izmed nas za boljše skupno življenje  v trajnostni skupnosti. Ohranimo okolje danes za jutri. Sodelujmo! 

Začetek šolskega leta je prinesel dogodke, ki nas opogumljajo, da hodimo po trajnosti cesti prihodnosti: Erasmus: mostovi nas povezujejo, trajnostna mobilnost, gostovanje prof.dr. Ane Vovk, strokovne ekskurzije, uporaba obnovljivih virov, ločevanje odpadkov, izbiramo razredne ambasadorje…
Accessibility