EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI

Datum objave: 24 septembra, 2021
V torek, 21. 9. 2021, smo na Glavnem trgu z dijaki 4.BO in 5.Ta obiskali prireditev v okviru Evropskega tedna mobilnosti.
Organiziral jo je Oddelek za prometno inženirstvo Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo
Univerze v Mariboru (FGPA) v sodelovanju z Mestno občino Maribor.
Cilj letošnje prireditve je bil ozavestiti mlade o pomenu trajnostne mobilnosti, potovalnih navadah, dostopnosti za ranljive
skupine udeležencev v prometu (slepe in slabovidne, gibalno ovirane), alternativnih pogonskih virih (vodik) in prometna varnost.
Accessibility