Navodila za poklicno in splošno maturo

Spoštovani dijaki zaključnih letnikov! Sporočamo vam, da bodo seznami s pisnimi izpiti na splošni in poklicni maturi objavljeni na oglasni deski v šoli. Prav tako vam bomo te sezname poslali preko eAsistenta in e-pošte. Natančen sedežni red si boste lahko ogledali na dan pisanja pred vhodom v šolo. Na pisni izpit pridete 30 minut pred […]