Plastic Pirates – Go Europe!

Naši dijaki prvega, drugega in tretjega letnika programa okoljevarstveni tehnik, so uspešno končali s projektom “Plastic Pirates – Go Europe!” (Pirati plastike – dajmo, Evropa!) – mednarodni projekt skupnostne znanosti, katerega pobudniki so nemško, portugalsko in slovensko ministrstvo za znanost v sklopu trio predsedovanja Nemčije, Portugalske in Slovenije Svetu Evropske unije. Rezultate projekta najdete na […]