Sklep MIZŠ o organizaciji pouka in ocenjevanja znanja dijakov v šolskem letu 2020/21

Datum objave: 8 januarja, 2021

Na podlagi sklepa ministrice za izobraževanje, znanost in šport o organizaciji pouka in ocenjevanja znanja dijakov v šolskem letu 2020/21, z dne 26. 11. 2020, je pouk v srednjih šolah v šolskem letu 2020/21 organiziran v enem ocenjevalnem obdobju.

Na podlagi tega sklepa smo uskladili šolska pravila o ocenjevanju znanja za šolsko leto 2020/21, učitelji oziroma strokovni aktivi pa so z njim uskladili načrte ocenjevanja znanja in jih do 7. 12. 2020 predstavili dijakom.

Priloga
Sklep ministrice za izobraževanje, znanost in šport o organizaciji pouka in ocenjevanja znanja dijakov v šolskem letu 2020/21, z dne 26. 11. 2020.

Accessibility