Zimski roki poklicne mature 2023

Datum objave: 24 januarja, 2024

Objavljeni so roki za poklicno maturo 2023 za ustni in pisni del.

 

PMZ-USTNI 2023

PMZ-PISNI 2023

Accessibility