Slikopleskar – črkoslikar

Trajanje izobraževanja

3 leta

Stopnja izobrazbe

IV. stopnja

Vpisni pogoji

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

 • osnovnošolsko izobraževanje ali
 • nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

Cilji programa

Poleg splošnih ciljev izobraževalni program omogoča dijakom in dijakinjam (v nadaljevanju dijakom), da:

 • poznajo gradbeništvo kot gospodarsko panogo ter gradbene elemente in sisteme zgradb,
 • znajo uporabljati tehnično in tehnološko dokumentacijo za enostavne črkoslikarske in slikopleskarske izdelke,
 • znajo pripraviti podlago za slikopleskarska in črkoslikarska dela,
 • izvajajo vsa slikopleskarska in črkoslikarska dela,
 • prostoročno in računalniško pripravlja risbe in šablone,
 • so sposobni za pisno in ustno sporazumevanje, poznajo strokovno terminologijo in pravila poslovnega komuniciranja,
 • spoznajo pomen varovanja kulturne dediščine,
 • upoštevajo postopke za racionalno rabo energije, materiala in časa ter si razvijajo ekološko zavest,
 • upoštevajo in izvajajo načela in predpise za zagotavljanje varstva in zdravja pri delu, varstva okolja, požarne varnosti in racionalne rabe energije, materiala in časa ter ukrepe za preprečevanje delovnih nezgod,
 • znajo izdelati kalkulacijo za enostavna dela,
 • poznajo osnove za zagotavljanje kakovosti,
 • povezujejo vsebine različnih strokovnih področij (interdisciplinarni pristop),
 • spoznajo komercialna in administrativna dela,
 • znajo delati v skupini in organizirati lastno delo ter skrbeti za urejeno delovno okolje,
 • so pri delu samostojni, vztrajni in ustvarjalni,
 • obvladajo znanja za učinkovito in uspešno uporabo sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije z namenom učinkovitega in uspešnega iskanja, vrednotenja, hranjenja, obdelave in uporabe informacij,
 • so naravnani v vseživljenjsko učenje, se izpopolnjujejo ter skrbijo za svoj osebnostni razvoj za uspešno sodelovanje v družbi,
 • so sposobni sodelovanja v skupini in projektnih nalogah (kooperativnost, poštenost), reševati konflikte ter organiziranja in vodenja projektnega in timskega dela.

Opis poklica

Slikopleskar lahko z barvo ustvari zelo učinkovito vzdušje v prostoru. Neopazne stvari nenadoma stopijo v ospredje, opazimo jih, njihove oblike so poudarjene, pusti vogali in koti postanejo zopet prijetni prostori. Iz tega sledi, da slikopleskar opravlja celo vrsto del. Tu niso samo vsakdanje sivine zapuščenih fasad, stropi in stene, ki jih je potrebno obnoviti. Pogosto je treba zidove in stene prenoviti s tapetami. Opravlja lahko še vrsto drugih dekorativnih dejavnosti, kot so dela pri restavriranju in obnavljanju arhitekturnih in drugih kulturnih spomenikov, oprema razstavnih prostorov, izdelava reklamnih panojev, razni napisi in oskrba spomenikov. Poleg zidov in stropov slika in pleska tudi mizarske in kovinske izdelke. Po potrebi jih mora tudi zaščititi: les pred vplivom vlage in trohnenjem, kovino pred rjavenjem. Preden se loti dela, mora pripraviti primerno podlago.

Program slikopleskar črkoslikar

Prenesi datoteko

izvedbeni predmetnik SLIKOPLESKAR-ČRKOSLIKAR

Prenesi datoteko