Okoljevarstveni tehnik

Okoljevarstveni tehnik spada v kategorijo »zelenih« oziroma ekoloških poklicev, ki so
usmerjeni v trajnostni razvoj, obnovljivo energijo in prispevajo k zmanjševanju obremenitve
okolja. Okoljevarstveni tehnik ima, glede na visoko stopnjo onesnaženosti okolja, velike
možnosti zaposlitve v modernih podjetjih.

Tehniška gimnazija

Program tehniške gimnazije je namenjen tako tehnično usmerjenim dijakom, kot tudi tistim, ki
jih zanimajo družboslovne vsebine, saj zajema predmete, ki so zanimivi za oboje.
Izobraževanje se zaključi s splošno maturo, dijaki pa lahko nadaljujejo s študijem na katerem
koli univerzitetnem ali visokošolskem študijskem programu.