Gradbeni tehnik – PTI

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal srednje poklicno izobraževanje in si pridobil enega od nazivov poklicne izobrazbe. Nadaljuje po sistemu 3+2 in po opravljeni poklicni maturi pridobi naziv gradbeni tehnik. Ta se lahko zaposli v vseh panogah gradbeništva ali samozaposli, lahko pa nadaljuje šolanje na višješolskih študijskih programih in visokošolskih strokovnih študijskih programih.

Zidar

Zidar je nepogrešljiv člen v sodobni gradnji. S spretnostjo in natančnostjo sestavlja gradbene
elemente v celoto. Obvlada orodja in stroje, s katerimi uresničuje želje naročnika. Pozna vsak kotiček gradbišča. Zidar mora biti spreten, iznajdljiv, fizično vzdržljiv in pripravljen na različne delovne razmere.

Slikopleskar – črkoslikar

Slikopleskar – črkoslikar obvlada klasična slikarska, pleskarska in fasaderska dela na različnih
podlagah z ustreznimi materiali. Zna uporabljati računalniško opremo, razvija smisel za
estetiko, natančnost in odgovornost. Prebarva stene naših domov in popestri pročelja mest.

Pečar – polagalec keramičnih oblog

Polagalec keramičnih oblog obvlada polaganje vseh vrst keramike na različne podlage od
začetne faze do zaključnih detajlov. Lastnosti dobrega keramičarja so natančnost, občutek za
lepo, pa tudi kanček umetniškega talenta, ki je pri polaganju keramike ali mozaika še kako
pomemben. Njegovo delo je izjemno raznoliko.

Izvajalec suhomontažne gradnje

Izvajalec suhomontažne gradnje v sodobni gradnji vgrajuje predelne stene iz mavčno-
kartonskih plošč, izdeluje suhe estrihe, spuščene stropove, vgrajuje toplotne izolacije.
Prekrasna mansardna stanovanja in drugi objekti čakajo na mojstra suhomontažne gradnje,
ki je vedno bolj iskan.

Tesar

Tudi v sodobnem času je les zelo cenjen in uporaben. Lesena ostrešja in opaži za armirani
beton so osnova gradbenih objektov. Tesar načrtuje in pozneje tudi izdela različne lesene
obloge, stopnišča, pode in tlake, podporne stebre in druge lesne elemente. Je spreten na
višini in natančen v globini.

Dimnikar

Dimnikar sodobnega časa ne čisti samo dimnikov in kurilnih naprav, ampak opravlja tudi
meritve dimnih emisij, svetuje strankam pri postavitvi naprav in pregleduje njihovo delovanje.
Vsak topel in varen dom, ki se greje na različne tipe peči, ga potrebuje. Še vedno pa oblečen
v črno prinaša srečo.

Gradbeni tehnik

Gradbeni tehnik s pomočjo računalniške opreme in orodij načrtuje objekte, kot so npr.
stanovanjske stavbe, ceste, mostovi. Sledi uresničitvi načrtov tako, da skrbi za pravilen potek
in kakovost del od začetka do konca gradnje na gradbišču. Sodeluje z vsemi, ki so vključeni v
gradnjo, ter usklajuje njihovo delo. Zaradi raznolikih nalog je njegovo delo zelo zanimivo in
dinamično.

Pomočnik pri tehnologiji gradnje

Pomočnik pri tehnologiji gradnje opravlja manj zahtevna, a še vedno nepogrešljiva dela v
gradbeništvu. V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal osnovnošolsko
izobraževanje in končal najmanj 7 razredov devetletne osnovne šole oziroma je končal
osnovno šolo po prilagojenem izobraževalnem programu.